Lezing Bestemming bereikt

Donderdag 2 juni 2022, van 19:00 tot 21:00 | Bibliotheek Valkenburg

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Eind 2019 heeft filosoof en neerlandicus Hans van Helmond een boek gepubliceerd met als titel “Bestemming bereikt”. Het is een bundeling van 35 gedichten, 25 korte verhalen en een essay. Terugkerend thema daarin zijn de verschillende manieren waarop de mens zich al dan niet berustend opstelt tegenover zijn sterfelijkheid. Bij presentatie van deze bundel beloofde hij om voor belangstellenden een of meer bijeenkomsten te zullen organiseren om nog eens met elkaar door te praten over dit thema. Dat is er niet meteen van gekomen als gevolg van de corona-uitbraak begin 2020. Maar hij vindt nu de tijd aangebroken om zijn belofte na te komen.

Over de bundel

Op de achterkant van de kaft van het boek staat o.m. de volgende tekst: “Ik wil met deze bundel het belang onderstrepen om regelmatig de dood onder ogen te zien. Het belang niet alleen voor mensen diemhet einde voelen naderen. Maar voor iedereen, jong en oud, want de dood is een deel van het leven dat niet moet worden weggemoffeld.” Nu, drie jaar later, houdt de Stichting ideële etherreclame (SIRE) een campagne om ons te bewegen het levenseinde niet te negeren maar bespreekbaar te maken als de eindbestemming van ieder mens. “De dood. Praat erover, niet eroverheen”, luidde de slogan waarmee deze campagne werd gevoerd. We moeten de dood niet doodzwijgen.

Waar we het met elkaar over kunnen hebben en misschien ook wel moeten hebben is niet het dood-gaan, het overlijden op zichzelf want dat komt vanzelf. Of zoals de Nederlandse filosoof René Gude het kort voor zijn dood in 2015 uitdrukte: “Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.” In zijn lezing zal Hans van Helmond het ook niet hebben over hoe wij in de praktijk omgaan met de overledene, het stoffelijk overschot zoals wij dat noemen, en ook niet over het rouwproces. Waar zijn lezing vooral over gaat is hoe we met het verschijnsel van de dood omgaan als we nog volop in het leven staan. Hoe onze “filosofische” houding is tegenover de sterfelijkheid in het algemeen. En dan blijken er nogal wat manieren te zijn waarop je je tegenover de dood kunt verhouden.

Aanmelden

Aanmelden via info@heuvellandbibliotheken.nl o.v.v. lezing bestemming bereikt of telefonisch 043-6012061.

De mogelijkheid bestaat om voor of na de lezing een exemplaar van het boek “Bestemming bereikt” te kopen voor €10,-.

Bestemming bereikt in onze catalogus