Privacy statement

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Uw persoonsgegevens

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
De persoonsgegevens die Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en boete-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

Toestemming

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 jaar enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen

De doelen waarvoor Stichting Heuvellandbibliotheken uw persoonsgegevens verwerkt zijn:
• u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
• het afhandelen van uw betalingen

Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens
• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen
U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren via uw persoonlijke toegang ‘MIJN MENU’, op: https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=4600;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal;event=private.

Contactgegevens voor verwijderen, beperken, verplaatsen persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een opdracht daartoe sturen naar info@heuvellandbibliotheken.nl of Heuvellandbibliotheken, Berkelplein 99 6301 ZC Valkenburg.

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy adviseren wij op de kopie uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zwart maken.
Stichting Heuvellandbibliotheken zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

Stichting Heuvellandbibliotheken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

Delen persoonsgegevens

Stichting Heuvellandbibliotheken zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Stichting Heuvellandbibliotheken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactgegevens Stichting Heuvellandbibliotheken

Adres
Berkelplein 99
6301ZC Valkenburg

Telefoon
+31 (0)436012063

Email
info@heuvellandbibliotheken.nl

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Heuvellandbibliotheken gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.
Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website wordt gebruik gemaakt van Adobe Analytics. De hiermee gegenereerde statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon.