Privacy statement

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en boete-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

Toestemming

Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 jaar enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen

De doelen waarvoor Stichting Heuvellandbibliotheken uw persoonsgegevens verwerkt zijn:
• u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
• het afhandelen van uw betalingen

Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens
• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen
U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren via uw persoonlijke toegang ‘MIJN MENU’, op: https://limburg.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=4600;var=wsportal;event=private.

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens kunt u geven via: https://www.heuvellandbibliotheken.nl/openingstijden-overzicht.html

Bewaartermijn

Stichting Heuvellandbibliotheken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

Delen persoonsgegevens

Stichting Heuvellandbibliotheken zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit Stichting Heuvellandbibliotheken verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Stichting Heuvellandbibliotheken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactgegevens Stichting Heuvellandbibliotheken

Adres
Berkelplein 99
6301ZC Valkenburg

Telefoon
+31 (0)436012063

Email
info@heuvellandbibliotheken.nl

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Heuvellandbibliotheken gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.
Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en Adobe Analytics. De hiermee gegenereerde statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon.

Landelijke diensten

Als lid van de Heuvellandbibliotheken kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.
Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Heuvellandbibliotheken aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.

U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.