Over ons

De Stichting Heuvellandbibliotheken is sinds februari 2006 één bibliotheekorganisatie met 5 bibliotheekvestigingen en 9 bibliotheekservicepunten. De organisatie verzorgt hiermee het bibliotheekwerk van drie gemeenten. Dit zijn: Valkenburg, Vaals en Eijsden-Margraten.

Naam van de organisatie: Stichting Heuvellandbibliotheken

KvK nummer: 14088541
BTW nummer: 815709845B01

Doelstelling:
De bibliotheek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van alle inwoners van het werkgebied en is de schakel tussen lezen, leren, cultuur ontmoeting en debat. Hiermee vormt zij het fundament voor de burger om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij.
De bibliotheek profileert zich als een ondernemende organisatie, die actief de samenwerking aangaat met lokale culturele en educatieve partners.
Het is een lokaal activiteitencentrum, gericht op ontmoeting met inhoud, cultuureducatie en kennisontwikkeling. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de burgers een belangrijk uitgangspunt. De bibliotheek krijgt daarmee een bredere maatschappelijke betekenis.  

Contactgegevens:
Bibliotheek Valkenburg
Berkelplein 99
6301 ZC Valkenburg
Tel: 043-6012063
@: info@heuvellandbibliotheken.nl
www: www.heuvellandbibliotheken.nl

Bestuur:
Dhr. L. H. Kerckhoffs - voorzitter
Dhr. G.J.J. Walraven - penningmeester en secretaris
Mw. W.M.J. van der Veldt - bestuurslid
Mw. M.J.E. Dresen-Kriellaars - bestuurslid

Jaarverslag: jaarverslag 2014 [pdf]
Jaarrekening: jaarrekening 2013 [pdf]
Beleidsplan: meerjarenbeleidsplan 2013-2016 [pdf]

Beloningsbeleid: personeel valt onder de CAO Openbare Bibliotheken

De PDF-bestanden kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Stichting Heuvellandbibliotheken is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid

Heuvellandbibliotheken maakt gebruik van de ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Met behulp van de Europese subsidie wordt het project: 'Bevorderen leercultuur bibliotheek Heuvelland' uitgevoerd.

Heuvellandbibliotheken maakt gebruik van de ESF-subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid.
Met behulp van de Europese subsidie wordt het project: 'Bevorderen leercultuur bibliotheek Heuvelland' uitgevoerd.