Martin Stevens Fonds

Het Martin Stevens Fonds is gevestigd op de bovenverdieping van Heuvelland Bibliotheek Valkenburg aan het Berkelplein 99 te Valkenburg aan de Geul. Een traplift is aanwezig. Openingstijden: iedere tweede donderdag van de maand van 18.30-20.00 uur en op afspraak via msf@hccnet.nl. Alleen in de maand augustus is het MSF gesloten.

Collectie

Het door het Martin Stevens Fonds beheerde archief is voor belangstellenden enkel ter inzage beschikbaar. De aanwezige boeken, documenten, foto’s e.d. worden niet uitgeleend. Wel wordt de mogelijkheid geboden om uittreksels of kopieën te maken. Een gedeelte van de collectie is gedigitaliseerd en te raadplegen op: