Verbouwing Bibliotheek Eijsden

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 15:51

U heeft het mogelijk al gemerkt: de leeszaal in bibliotheek Eijsden is niet meer toegankelijk. Door een sterke groei van de leerlingen hebben de scholen dringend behoefte aan extra klasruimte. We hebben op verzoek van school en gemeente deze ruimte beschikbaar gesteld en de werkzaamheden zijn hier momenteel in volle gang.

Natuurlijk willen we de functies die we in deze ruimte hadden graag blijven vervullen (leestafel met kranten en tijdschriften, kopje koffie, mogelijkheid tot ontmoeting en organiseren van inspirerende lezingen en bijeenkomsten). We zijn, samen met de gemeente hard op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We houden u graag op de hoogte, zodra er iets meer duidelijk wordt. Voor nu vragen we even om geduld en begrip.