Ontwikkelingen rondom Bibliotheek Eijsden

Gepubliceerd op: 8 juni 2022 16:31

Ruim een jaar geleden berichtten we over de capaciteitsproblemen van de scholen in ‘op de Cour’. Het aantal leerlingen van de school stijgt snel en dat betekent een tekort aan klaslokalen. Vorig jaar ging het om de verbouwing van de leeszaal tot klaslokaal, ondertussen is duidelijk dat ook de begane grond - de ruimte voor volwassenenbibliotheek - zal moeten wijken voor nieuwe klaslokalen.

Bestuur en directie van Heuvellandbibliotheken snapt deze urgentie en wil hier zo goed mogelijk aan meewerken. Er ontstaat, na samenspraak met scholen en gemeente op korte termijn de volgende situatie:

  • De jeugdbibliotheek blijft (voorlopig) op de bekende plek, in de school op de eerste verdieping. De ingang blijft intact en via de trap blijft deze collectie toegankelijk.
  • De leeszaalfunctie wordt al gedeeltelijk opgevangen in het Sociaal Centrum (Prins Hendrikstraat 21), hier liggen onze kranten en een deel van onze tijdschriften. Ook organiseren we hier diverse activiteiten. Kijk op https://www.sceijsden.nl voor meer informatie.
  • De collectie voor volwassenen zal in de komende weken al worden verplaatst, ter voorbereiding op de verbouwing. De nieuwe locatie voor dit deel van de collectie is in het servicepunt van de gemeente: Breusterhof 8. We zijn op dit moment in overleg met gemeente en verhuizer over het precieze moment.
    Deze situatie is niet wenselijk (drie locaties bemensen vereist nogal wat van onze organisatie) maar tijdelijk; zo heeft de gemeente toegezegd.

De openingstijden zullen in ieder geval worden aangepast. De scholen houden in ieder geval toegang tot de bieb tijdens schooltijd. Wij willen ook graag dat de bieb toegankelijk blijft búiten de schooltijden; we moeten goed kijken hoe we dit kunnen realiseren. Voor de collectie aan de Breusterhof moeten we natuurlijk afstemmen met de openingstijden van het servicepunt.

Houd onze website goed in de gaten voor de updates. Ook in onze huidige locatie zal zo actueel mogelijk informatie beschikbaar zijn.