Jaarverslag 2020: De mogelijkheden benutten

Gepubliceerd op: 15 mei 2021 09:17

De Covid-19 pandemie schudde onze samenleving in al zijn geledingen door elkaar. Veel mensen werden ernstig ziek of maakten van nabij mee wat corona kan aanrichten. Iedereen heeft in meerdere of mindere mate te maken met de gevolgen van de pandemie.

Ook onze organisatie ervaart uiteraard de gevolgen. Hoewel we onszelf beschouwen als een belangrijke voorziening, ontkwamen we niet aan de lockdown in het voorjaar en gingen onze vestigingen begin november opnieuw dicht. Ons team bleef echter enthousiast en energiek, ondanks alle beperkingen. Er werden manieren gevonden om de dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Ook werden de initiatieven rond laaggeletterdheid en de doorgaande leeslijn ‘gewoon’ ingevuld. Er was zelfs een bijzondere, zeer succesvolle schrijfwedstrijd voor kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs. 

Ons stichtingsbestuur veranderde afgelopen jaar sterk van samenstelling. Na vele jaren van grote betrokkenheid en inzet nam voorzitter Léon Kerckhoffs afscheid. Wij zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor Heuvellandbibliotheken. Ook onze penningmeester Gerard Walraven en bestuurslid Marieke Dresen hebben het stokje overgedragen. Ook hen bedanken wij op deze plek nogmaals voor hun bijdrage aan de groei en bloei van onze bibliotheken. Wij wensen Léon, Gerard en Marieke alle goeds. Inmiddels hebben we in de loop van 2020 vier nieuwe bestuursleden verwelkomd: Dré Renkens (penningmeester), Nicole Dauss (secretaris), Anouk Houben en Meltem Schelling. 

Als bestuur blijven wij werken aan een sterke bibliotheekfunctie. Dat doen wij samen met de gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg en Vaals, zodat leesachterstanden afnemen, leesplezier groeit en iedereen zicht heeft op persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. De berichten over de ontlezing zijn alarmerend. Het goede nieuws is echter dat veel mensen in deze vreemde tijden het genoegen van lezen herontdekken. Daarom blijven wij bouwen aan een eigentijdse invulling van onze maatschappelijke functies.

Bert Dauven
voorzitter bestuur Stichting Heuvellandbibliotheken

Bekijk het jaarverslag 2020