Gratis lezing over het erfrecht en levenstestament

12 september 2018, van 20:00 tot 22:00 | Bibliotheek Vaals

Kosten: Gratis

Kandidaat-notaris Suzanne Maijer-Drissen komt naar de bibliotheek om te spreken over het erfrecht en levenstestament.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op:

• Het erfrecht
• De voordelen van een testament (o.a. vermindering van de eigen bijdrage als u in een verzorgingstehuis terecht komt en besparing van erfbelasting!)
• Het levenstestament (wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, gaat dementeren of om andere redenen tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen? Wie regelt dan uw financiële en medische zaken?

Op deze avond wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken.

Kortom een inspirerende avond die u niet mag missen en u veel kennis zal opleveren. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.
De avond is gratis, maar wel aanmelden vol is vol: telefoon 043 3080110 of mail: vaals@heuvellandbibliotheken.nl met vermelding locatie Vaals.