GEANNULEERD Lezing: Christine, nadagen van een eigenzinnige “koningin”

14 januari 2021, van 19:30 tot 21:30 | Bibliotheek Valkenburg

Kosten: € 4,- voor niet-leden en €2,- voor bibliotheekleden

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Naar aanleiding van zijn onlangs verschenen biografisch portret over de laatste hoog adellijke kasteelvrouwe van Neubourg, geeft Lou Heynens een lezing over Christine gravin de Marchant et d’Ansembourg, geboren barones de Loë-Imstenraedt (Mheer).

De drang om te imponeren (blik, houding, out-fit) deed ook wachtend winkelpubliek vrije baan voor haar maken. Ze leek dan ook, volgens de op meer terreinen omstreden pastoor-deken Joep Haffmans van Gulpen, op een ‘echte gravin’ maar dan uit een of ander feodaal Duits vorstendom.

Over Haffmans zal Heynens het niet hebben, maar over de vrouw die Haffmans bij zijn aantreden in Gulpen onmiddellijk doorzag: Christine douairière graaf Rudolf de Marchant et d’Ansembourg. Zij, de laatste adellijke kasteelvrouwe op Neubourg, vertegenwoordigde niet alleen een soort fin de race maar ook een fin de temps, daar zij, evenals twee van haar zusters, getrouwd, maar zonder nakomelingen gestorven zijn.

Wat betekende, dat de cultuurgoederen van hun overleden echtgenoot uit de schoot van de Limburgse adels geschiedenis verdwenen. Opgesoupeerd. Gravin Christine stierf op bijna 97-jarige leeftijd in 1992. Je ben dan geneigd te denken: wat een rijk leven. Dat is het in zekere zin ook geweest, in aanmerking genomen dat zij zich door welstand dan ook opvallend liet gelden als ‘echte’ gravin, dus een ‘gravin van den bloede’.

Aanmelden

Aanmelden verplicht via info@heuvellandbibliotheken.nl o.v.v. van Valkenburg of via 043-6012063.

Maximaal 25 personen.